Polski
Venduil
2021-09-15 02:17:39
1. Wskaż poprawną odpowiedź . W którym wersie pojawia się bezpośredni zwrot do adresata ? a) "Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą" b) "Próżno byś szukał w oknie zapalonych świeczek" c) "Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy" d) "Te księżyce nad inną już chodzą planetą" 2. Jaki obraz życia w przedwojennym miasteczku żydowskim przedstawił Antoni Słonimski w wierszu ? Wpisz obok każdego cytatu literę przyporządkowaną właściwemu określeniu. "[...] starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni [...]" _______ "[...] biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosnką i słowińskim żalem [...]" ___________ "Próżno byś szukał w oknie zapalonych świeczek [...]" ________ a)rytm życia wyznaczony kalendarzem świąt b)harmonijne współistnienie kultur c)spokojna, pogodna atmosfera 
Odpowiedź
martyna1266
2021-09-15 06:32:45

pierwsze- B drugie -nie stety nie wiem  trzecie-i tego też nie wiem.  Mam nadzieje że z pierwszym chociaż pomogłam 

keekt
2021-09-15 06:34:00

2 - b Tutaj mam watpliwosci ale chyba 1- c 2- b 3- a

Dodaj swoją odpowiedź