Polski
GoDDy
2021-09-15 03:25:59
1. Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania . Osobę mówiącą w wierszu Antoniego Słonimskiego charakteryzuje : a) pesymizm wobec przyszłości . b) poczucie więzi z kulturą żydowską . c) przywiązanie do pamiątek przeszłości . d) skłonność do rozpamiętywania własnych cierpień .
Odpowiedź
cyber23
2021-09-15 08:24:18

to bedzie odpowiedz b myśle rze pomogłem.

Łolcia
2021-09-15 08:25:33

b)  poczucie więzi z kulturą żydowską .

Dodaj swoją odpowiedź