Matematyka
darka5
2017-06-22 16:05:59
1. Zatrudniono grupę malarzy do pomalowania hali sportowej. Gdyby zatrudniono o trzech robotników więcej To mogliby oni zakończyć pracę o 9 dni wcześniej. Gdyby natomiast zatrudniono o jednego malarza mniej, to liczba dni potrzebnych na wykonanie pracy zwiększyła by się o 25%. Ilu zatrudniono malarzy? 2. W pewnej liczbie trzycyfrowej cyfra setek jest równa cyfrze jedności. Zmieniające miejscami dwie pierwsze cyfry tej liczby, otrzymujemy liczbę o 540 większą. Znajdź początkową liczbę, wiedząc że suma jej cyfr wynosi 9. 3. W dwóch naczyniach znajduje się woda. Gdyby z drugiego naczynia przelać 10 litrów do pierwszego, to w drugim byłoby dwa razy więcej niż w pierwszym. Gdyby natomiast z pierwszego naczynia przelać 50 litrów do drugieg, to w drugim byłoby cztery razy więcej wody biz w pierwszym. Ile wody było na początku w każdym z naczyń?
Odpowiedź
Marcelina14
2017-06-22 17:48:17

Rozwiązania w załącznikach

Dodaj swoją odpowiedź