Chemia
kolego
2017-06-22 16:26:29
Dlaczego promień atomu jest zawsze większy od promienia odpowiadającemu mu kationu?
Odpowiedź
missssss
2017-06-22 21:20:39

Witaj :) * rozważamy atomy  będące  stabilnymi układami o jednakowej liczbie proto -     nów w jądrze i elektronów wokół tego jądra (oraz określonej liczby neutronów    w tym jądrze), * stabilność atomu jest wynikiem równowagi wzajemnych oddziaływań elektro -   nów między sobą oraz poszczególnych elektronów z jądrem atomowym * tymi wzajemnymi oddziaływaniami, wymienionymi według malejącej energii,   są:   -  elektrostatyczne przyciąganie każdego elektronu przez jądro atomowe      (dające efekt skupiający elektrony),   -  elektrostatyczne odpychanie elektronów między sobą (dające efekt roz -      pychający elektrony),   -  magnetyczne wzajemne oddziaływania elektronów wynikające z ich      orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych,   -  magnetyczne oddziaływania elektronów z jądrem z racji jego momentu      magnetycznego, * zdecydowanie dominujące są dwa pierwsze oddziaływania, * zatem, jeśli zmaleje liczba elektronów w atomie na skutek oderwania 1 lub   więcej elektronów z powłoki walencyjnej (skutkujące powstaniem kationu),   to automatycznie zmaleje efekt rozpychający powodując większe skupienie   się elektronów czyli zmniejszenie się promienia nowego układu, jakim jest   nowo powstały kation (R kationu < R atomu), * myślę, że dobrą analogią z życia codziennego może być przykład z nadmu -   chanym balonem, z którego upuszczamy trochę powietrza :))

Dodaj swoją odpowiedź