Matematyka
marmalada
2017-06-21 17:20:00
majac do dyspozycji4 siodemki i znaki + - * : oraz nawiasy zapisz kazda z liczb od 0 do 10
Odpowiedź
nadzia18
2017-06-21 23:33:44

0=(7*7)-(7*7) 1=(7+7):(7+7) 2=7:7+7:7 3=(7+7+7):7 4=77:7-7 5=7-(7+7):7 6=(7*7-7):7 7=(7-7):7+7 8=(7+7*7):7 9=(7+7):7+7 10=(77-7):7

Dodaj swoją odpowiedź