Chemia
kicia12123
2017-06-22 17:21:09
[SIÓDMA KLASA] Napisz o jakich właściwościach substancji informują przedstawione piktogramy.
Odpowiedź
dawidek1251
2017-06-22 18:22:20

1 substancja toksyczna, 2 substancja drażniąca, 3 substancja rakotwórcza, mutagenna, 4 substancja żrąca

Dodaj swoją odpowiedź