Chemia
magda200850
2017-06-22 17:41:39
[SIÓDMA KLASA] Gęstość grafitu jest równa 2,2g/cm3. Oblicz objętość próbki grafitu wiedząć że jej masa jest równa 150cm3.
Odpowiedź
198
2017-06-22 21:09:01

 w poleceniu jest błąd ponieważ masa nie jest podawana w cm3 tylko objętość jeżeli objętość jest równa 150 cm3 a szukamy mase to rozwiązanie jest następujące: d=2,2g/cm3 v=150cm3 mase obliczam ze wzoru    m=d x v m=2,2g/cm3  x  150 cm3 m=330g ( tyle wynosi szukana masa grafitu )

vincii12
2017-06-22 21:10:16

m=150g, d=2,2g/dm3 Objętość wyliczamy ze wzoru na gęstość. v=m/d; v=150/2,2=68,18cm3. Odp.: Objętość grafitu wynosi około 68,18cm3.

Dodaj swoją odpowiedź