Chemia
sCamp
2017-06-22 18:29:29
[SIÓDMA KLASA] Odnajdź pierwiastki na tablic mendelewa 1 gr 1 okres, 13 gr 2 okres , 15 gr. 4 okres, 6 gr. 5 okres
Odpowiedź
Abcaeas
2017-06-22 19:54:35

1 gr 1 okres – Wodór, 13 gr 2 okres – Bor, 15 gr. 4 okres – Arsen, 6 gr. 5 okres Molibden

Dodaj swoją odpowiedź