Matematyka
patrycja1234567
2017-06-22 20:32:29
Wykaż, że funkcja f(x) = [latex] frac{ x^{2-1} x}{x^3-x} [/latex] nie ma miejsc zerowych
Odpowiedź
erta96
2017-06-23 02:12:03

Odpowiedz w zalaczniku

Dodaj swoją odpowiedź