Fizyka
dada18
2017-06-22 20:59:49
Jak działa ciśnienie hydrostatyczne? Wszędzie idzie znaleźć wzór i od czego to ciśnienie zależy, ale nie mogę znaleźć krótkiego opisu działania ciśnienia hydrostatycznego :(
Odpowiedź
Rivalles
2017-06-23 02:01:06

Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie słupka cieczy spowodowane grawitacją . Ciśnienie hydrostatyczne zależy od : [latex]p_h = d * h * g .............. extgreater [ p ] = [ frac{kg}{m^3} * m * frac{N}{kg } ] = [ frac{N}{m^2} ] = [ Pa] [/latex] a) gęstości cieczy : d [ kg/m³ ] b) wysokości słupka cieczy : h [ m ] b) współczynnika grawitacji : g [ m/s² = N/kg ]  - ciśnienie hydrostatyczne jest  tym większe im większa  jest wysokość    słupka cieczy , np : im głębiej znajduje się łódź podwodna tym większa jest    wartość ciśnienia hydrostatycznego - ciśnienie hydrostatyczne jest również tym większe im większa jest gęstość   cieczy ; np : wlana do naczynia o tej samej wysokości - rtęć i woda  ( większe ciśnie wywiera rteć :d = 13600 kg /m³ niż woda : d = 1000 kg/m³ ) - ciśnienie hydrostatyczne jest tym większe im większy jest współczynnik   grawitacji , np : na Księzycu g ≈ 1,7 N/kg ; na Ziemi g ≈10 N/kg ) , czyli ta   sama ilość cieczy znajdująca się w naczyniu wywiera większe ciśnienie na   Ziemi niż na Księżycu

Dodaj swoją odpowiedź