Chemia
matrynka0017
2017-06-22 21:20:19
Napisać reakcje otrzymywania wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie
Odpowiedź
patrykpietrzak
2017-06-23 03:49:14

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2K + 2H2O = 2KOH + H2 Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

Dodaj swoją odpowiedź