Chemia
emilkka
2017-06-22 22:01:19
odszukaj w tablicach chemicznych wartosci temperatur wrzenia nastepujacych zwiazkow i uzasadnij z czego wynikaja roznice w lotnosci tych zwiazkow: a) H2S i H2O b) NH3 i PH3
Odpowiedź
Connomy
2017-06-23 03:50:56

Wiązania wodorowe powstają pomiędzy atomem wodoru połączonym z innym atomem o dużej elektroujemności (np. grupa -OH, -NH, SH, i fluorowce) a atomem elektroujemnym (O, N , w mniejszym stopniu S i flurowce) z wolną parą elektronową.  a)  temperatura wrzenia H2S : -60°C temperatura wrzenia H2O : 100°C woda ma większą temperaturę wrzenia gdyż występuje w niej wiele wiązań wodorowych pomiędzy atomem tlenu a wodorem z grupy hydroksylowej - OH. Siarka ma mniejszą elektroujemność niż wodór, tworzy słabsze wiązania wodorowe. b) temp. wrzenia amoniaku : -33,34 °C     temp. fosfiny -87,7°C to samo co powyżej : tworzą się wiązania wodorowe pomiędzy wodorem z grupy aminowej -NH a azotem z tej samej grupy. fosfor nie tworzy wiązań wodorowych.

Dodaj swoją odpowiedź