Biologia
mnietek5
2017-06-22 23:36:59
[SIÓDMA KLASA] Jacek zauważył, że na drzewach rosnących przy drodze jest mało porostów. Postanowił zbadać, dlaczego. Przeczytaj poniższy opis, a następnie określ, jaki błąd popełnił Jacek w swojej metodzie naukowej. Spośród podanych odpowiedzi wybierz właściwą i zapisz ją w zeszycie. - Jacek sformułował problem badawczy: Co wpływa na stopień pokrycia drzew porostami? - Postawił hipotezę: Ruch drogowy wpływa na stopień pokrycia drzew porostami. - Wykonał doświadczenie - zbadał stopień pokrycia drzew porostami na podstawie wzrokowego oszacowania na wybranych wysokościach. - Otrzymał wynik: Na drzewach rosnących przy drodze jest mało porostów. - Hipoteza została potwierdzona. A. Jacek niewłaściwie sformułował problem badawczy. B. Jacek zapomniał o próbie kontrolnej. C. Jacek zapomniał o próbie badawczej. D. Jacek niewłaściwie postawił hipotezę.
Odpowiedź
malinka964
2017-06-23 01:09:39

B) Jacek zapomniał o próbie kontrolnej. (-_-(-_-)-_-)

Domaaaaa
2017-06-23 01:10:54

Prawidłowa odpowiedź to B., ponieważ Jacek zbadał tylko drzewa rosnące przy drodze, czyli takie, na które wpływa badany czynnik (ruch drogowy). Gdyby Jacek dodatkowo wybrał się w góry i sprawdził drzewa tam rosnące, moglibyśmy powiedzieć, że byłaby to próba kontrolna, bo tam ruch drogowy bezpośrednio nie oddziałuje.

Dodaj swoją odpowiedź