Historia
motek551
2017-12-27 17:59:49
Wyjaśnij co kryję się pod pojęciem złoty wiek kultury Polski daje naj na jutro więc pomocyyyyy!!!!!
Odpowiedź
RockMyWorld
2017-12-27 20:33:46

W XVI w. Rzeczpospolita przezywała największy rozwój we wszystkich dziedzinach: terytorialnie-była jedną z największych państw miała znaczenie polityczne w Europie dynastia panująca miała koligacje rodzinne z innymi rodami panującymi rozwijała się prężnie gospodarka nastąpił rozkwit kultury i nauki(M.Rej, J. Kochanowski,M.Kopernik) powstały nowe dzieła sztuki dzięki przebywającym w kraju artystom akademia w Krakowie nauczała studentów z całej Europy panowała tolerancja religijna i stąd miano Złotego Wieku(dotąd Polsce nie udało się odzyskać takiej pozycji, jak miała wtedy)>

Dodaj swoją odpowiedź