Język niemiecki
Constante
2017-12-27 18:47:39
Proszę o dobrą odpowiedź. Dla sensownej odpowiedzi na 2 zadania dam naj.
Odpowiedź
KeenStudent
2017-12-27 18:57:36

1) 1. Sonja ist mit dem Wetter nicht zufrieden, wiel fur sie zu heiss ist. (Sonja nie jest zadowolona z pogodu, ponieważ jest dla niej za gorąco) 2. Markus ist mit dem Wetter nicht zufrieden, wiel es fur ihm zu viel regent. (Markus nie jest zadowolony z pogody, ponieważ zbyt dużo pada) 3. Jan ist mit dem Wetter zufrieden, wiel  die Sonne scheint und es sehr kalt ist. (Jan jest zadowolny z pogody, ponieważ świeci słońce i jest bardzo zimno) 2) 1. Es ist Mittwoch. 2. Es schneint und es ist windig. 3. Wie viel Uhr ist es? 4. Es ist schon spat. 5. Regent es heute? 6. Ist es kalt?

Dodaj swoją odpowiedź