Historia
zamyślonaxD
2017-12-28 00:49:49
co zawdzięczamy starorzytnym rzymianą
Odpowiedź
Arkadisz
2017-12-28 02:28:25

piramidy, artefakty, mumie, i kilka wynalazkow i odkryc

Sidar
2017-12-28 02:29:40

W dziedzinie kultury :najwybitniejsi poeci: Owidiusz, Horacy, Wergiliusz - prawo - pierwszy rzymski zbiór praw - budownictwo- drogi, mosty, wielokilometrowe akwedukty doprowadzjace wodę do miasta - najwybitniejsi historycy - Tacyt, Liwiusz, Swetoniusz wspaniałe budowle (Koloseum)i świątynie budowane za pomocą cementu (jako pierwsi użyli cement)

Dodaj swoją odpowiedź