Chemia
katet96
2017-12-28 03:40:39
Napisz nazwę kwasu lub wodorotlenku, o którym wiadomo że : A. występuję w soku żołądkowym i bierze udział w procesie trawienia - __________ B. Jest substancją stałą o barwie białej, wykorzystuję się go do czyszczenia rur kanalizacyjnych - _____________ C. Powstaje w wyniku rozpuszczenia w wodzie pewnego gazu o charakterystycznym zapachu psujących się jaj - ________________ ZA ROZWIĄZANIE DAJE NAJ
Odpowiedź
mmmmoniiiissiaaa
2017-12-28 05:18:53

A. występuję w soku żołądkowym i bierze udział w procesie trawienia- kwas solny (chlorowodorowy) B. Jest substancją stałą o barwie białej, wykorzystuję się go do czyszczenia rur kanalizacyjnych- wodorotlenek sodu C. Powstaje w wyniku rozpuszczenia w wodzie pewnego gazu o charakterystycznym zapachu psujących się jaj- kwas siarkowodorowy

zuza189
2017-12-28 05:20:08

A.  HCl -  kwas chlorowodorowy B. NaOH - wodorotlenek sodu( zasada sodowa) C. H2S - siarkowodór

Dodaj swoją odpowiedź