Chemia
jaro16
2017-12-28 10:44:19
krótkie wypracowanie na temat: źródła, skutki i sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza
Odpowiedź
kfiatuszek21
2017-12-28 15:13:28

Zanieczyszczenie powietrza to w tych czasach temat bardzo głośny. Źródłami zanieczyszczeń są m.in. wybuchy wulkanów, wyładowania elektryczne podczas burzy, pożary lasów, produkcja przemysłowa (fabryki), transport, freony (aerozole). Skutkami tych czynów, nie tylko człowieka są: dziura ozonowa, smog (tzw. mgła przemysłowa), kwaśne opady, zwiększenie efektu cieplarnianego i wyginięcia zwierząt. Aby zapobiegać jeszcze większemu zanieczyszczeniu powinniśmy: używać aerozoli z oznaczeniem OZONE FRIENDLY, przesiąść się z samochodu na rower lub iść pieszo, używć nie zasiarczonego węgla, stosować czyste źródła energii (np. elektrownie wodne), brać udział w akcjach sadzenia drzew, które pobierają dwutlenek węgla a produkują tlen.                                        NMZC ;3

Dodaj swoją odpowiedź