Matematyka
Agula126
2017-12-28 15:44:59
Rozwiąż równanie 1/2x+1=5 1/3y-2=4 -2k+6=18 -5z-3=22 9z-8=5z s+4=-3s
Odpowiedź
olo123
2017-12-28 17:30:39

[latex] frac{1}{2} x +1=5 /-1 [/latex] [latex] frac{1}{2} x = 4 /[/latex]  /÷1/2 x=4÷1/2 x=4*2 x=8 ---------------- [latex] frac{1}{3} y -2=4 [/latex] /+2 [latex] frac{1}{3} y = 6[/latex] /÷1/3 y=6÷1/3 y=6*3=18 ----------------------- -2k + 6=18 /-6 -2k=12/÷(-2) k=-6 --------------------- -5z-3=22 /+3 -5z=25/÷(-5) z=-5 -------------- 9z-8=5z 9z-5z=8 4z=8/÷4 z=2 ------------- s+4=-3s s+3s=-4 4s=-4/÷4 s=-1

Dodaj swoją odpowiedź