Chemia
Myder
2017-12-28 16:19:09
Wybierz prawdziwe informacje dotyczące układu okresowego pierwiastków chemicznych : a) wszystkie pierwiastki chemiczne 18. grupy mają 8 elektronów walencyjnych.b) numer grupy informuje o liczbie powłok elektronowych w atomie pierwiastka chemicznego c) w układzie  okresowym pierwiastki chemiczne są ułożone według zwiększających się liczb atomowychd) charakter niemetaliczny pierwiastków chemicznych zwiększa się w miarę wzrostu numeru grupy e) aktywność pierwiastków chemicznych zmniejsza się wraz z zmniejszaniem się numeru okresu
Odpowiedź
lewandoski
2017-12-28 16:37:11

Prawdziwe - c), d), e)

Dodaj swoją odpowiedź