Matematyka
Sasen
2017-12-28 23:09:09
20 punktów !! Matematyka
Odpowiedź
Coozby
2017-12-29 00:58:07

1) AB = 12 r1 = 8 r2 = 6 r1 + r2 = 14 Ir1 - r2I = I8-6I = 2 Ir1-r2I < AB < r1 + r2 Odp: Są to okręgi przecinające się 2) Jeżeli α = β, to AB = AS = 4 BS jest środkową trójkąta SPA, więc BP = AB = 4 Zatem AP = 8 Obliczam długość SP z twierdzenia Pitagorasa: [latex]SP= sqrt{ 4^{2} + 8^{2} } = sqrt{16+64} = sqrt{80} =4 sqrt{5} [/latex] Odp: Długość odcinka SP wynosi 4√5

Dodaj swoją odpowiedź