Matematyka
Melodia1501
2017-12-29 05:24:59
oblicz: a)pole kwadratu wiedząc że jego przekątna ma długość 4,2cm b) pole trójkąta prostokątnego o bokach 3cm,4cm,5cm c)obwód kwadratu wiedząc że jego pole wynosi 49cm (kwadratowych) PLISSSS NA JUTRO
Odpowiedź
kji
2017-12-29 12:10:25

a)  a- długość boku a[latex] sqrt{2} [/latex] - przekątna kwadratu a[latex] sqrt{2} [/latex] = 4,2 2a=4,2 [latex] sqrt2} [/latex] a=2,1 [latex] sqrt2} [/latex] P=[latex] a^{2} [/latex]= 4,41x2 = 8,82[cm²] b) 3,4 - przyprostokątne P=1/2x3x4=6[cm²] c) P=49 a=√49 a=7 (bo -7 odpada) obw=4a=4x7=28[cm]

kamilzadane
2017-12-29 12:11:40

[latex]a) a - bok kwadratu\ d=4,2 cm\ \ d=asqrt{2}\ 4,2=asqrt{2} |:sqrt{2}\ \ a=frac{4,2}{sqrt{2}}*frac{sqrt{2}}{sqrt{2}}=frac{4,2sqrt{2}}{2}=2,1sqrt{2} cm\ \ P=a^{2}\ P=(2,1sqrt{2})^{2}\ P=2,1^{2}*sqrt{2}^{2}\ P=4,41*2\ P=8,82 cm^{2}[/latex] [latex] b) a, b - przyprostokatne\ c - przciwprostokatna\ a=3 cm\ b=4 cm\ c= 5 cm\ \ P=frac{ab}{2}\ \ P=frac{3*4}{2}\ \ P=3*2\ \ P=6 cm^{2}[/latex] [latex] c) P=49 cm^{2}\ P=a^{2}\ a=sqrt{P}\ a=sqrt{49}\ a=7 cm\ \ Ob=4a\ Ob=4*7\ Ob=28 cm[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź