Matematyka
ulka1313
2017-12-29 05:38:39
Czy kwadrat sumy dwóch liczb jest tym samym, co suma kwadratów tych liczb? Sprawdź na przykładzie liczb 2 i 5. Odp
Odpowiedź
tululaa
2017-12-29 05:56:16

Kwadrat sumy dwóch liczb: [latex](a + b)^2[/latex] Suma kwadratów dwóch liczb: [latex]a^2 + b^2[/latex] To nie jest to samo. Dla przykładowych liczb mamy: [latex](2 + 5)^2 = 7^2 = 49[/latex] [latex]2^2 + 5^2 = 4 + 25 = 29[/latex] Zatem [latex](2 + 5)^2 eq 2^2 + 5^2[/latex]

paulina8282
2017-12-29 05:57:31

2+5=7 7x7=49 2x2=4   5x5=25 25+4=29 nie jest to taki sam wynik

Dodaj swoją odpowiedź