Chemia
patrys0508
2017-12-29 06:19:39
Napisz i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych, stosując zapis cząsteczkowy i jonowy. a) tlenek wapnia + kwas chlorowodorowy b) tlenek chromu (III) + kwas siarkowy (VI) c) tlenek żelaza (III) + kwas chlorowodorowy
Odpowiedź
Tynia12345
2017-12-29 07:08:25

Witaj:) a)tlenek wapnia + kwas chlorowodorowy -cząsteczkowo: CaO+2HCl----->CaCl₂ + H₂O -jonowo: CaO + 2H⁺+2Cl⁻--->Ca²⁺+2Cl⁻ + H₂O -jonowe skrócone: CaO + 2H⁺--->Ca²⁺ +H₂O b)tlenek chromu(III) + kwas siarkowy(VI) -cząsteczkowo: Cr₂O₃ + 3H₂SO₄--->Cr₂(SO₄)₃ +3H₂O -jonowo: Cr₂O₃ + 6H⁺ +3SO₄²⁻--->2Cr³⁺+3SO₄²⁻ +3H₂O -jonowo skrócone: Cr₂O₃ + 6H⁺--->2Cr³⁺ +3H₂O c)tlenek żelaza(III)+kwas chlorowodorowy: -cząsteczkowo: Fe₂O₃+6HCl---->FeCl₃+3H₂O -jonowo: Fe₂O₃ + 6H⁺ + 6Cl⁻---->2Fe³⁺ +6Cl⁻ +3H₂O -jonowo skrócone: Fe₂O₃+6H⁺----->2Fe³⁺ +3H₂O

Dodaj swoją odpowiedź