Religia
Oleskaa
2017-12-29 07:07:29
1. Pod Jakim Drzewem Bóg ukazał się Abrachamowi 2. Dlaczego Abraham i Sara nie mieli Potomstwa 3. Co Bóg Obiecał Abrahamowi i Sarze 4. Jakie imie otrzymał Jakub po walce z Archaniołem 5.Kto przewodził izraelitom po śmierci mojżesza 6.Opisz historię Samsona 7.Podaj imię chłopca,Którego Bóg pozwał nocą na sędziego Izraelitów 8.Jak Eliasz Pokonał 450 proroków bożka Baala 9. Na pamięć grzechy cudze 10.co zapowiadały Proroctwa mesjńskie 11.Opowiedz historię Daniela POMOCY !!!
Odpowiedź
Pklpks
2017-12-29 08:29:45

1 dęby Mamre 2 byli starzy 3 że urodzi im się syn 4 Izrael 5 Jozue 6 Samson był sędzią Izraela. Miał nadludzką siłę. Uległ kobiecie, którą pokochał. Wyjawił że jego siła pochodzi z długich włosów. ona go upiła A Filistyni obcieli mu włosy i oslepili. Włosy odrosly. wtedy siły powróciły. Samson zginął pod gruzami zawalonego domu. 7 Samuel 8 Udowodnił że są klamcami. Modlił się do Boga i spłonęło drzewo zalane wodą. Prorocy Baala nie umieli tego zrobić 10 życie i misję Jezusa Chrystusa 11

Dodaj swoją odpowiedź