WOS
martusia02024
2017-12-29 08:08:59
Opisz szkolnictwo wyższe w Europie
Odpowiedź
sandra199778
2017-12-29 08:56:20

Zgodnie z zasadą pomocniczości strategie polityczne w zakresie szkolnictwa wyższego w Europie określa się zasadniczo na szczeblu poszczególnych państw członkowskich UE. Rola UE – podobnie jak w przypadku kształcenia, szkolenia zawodowego, strategii politycznych dotyczących młodzieży i sportu ogółem – ma zatem głównie charakter wspierający i częściowo koordynujący. Choć jakakolwiek harmonizacja przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich jest jednoznacznie wykluczona, UE może podejmować działania zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i za pośrednictwem stosowania zachęt. Ponadto Rada może przyjmować zalecenia dotyczące wniosków Komisji. Główne cele działań Unii w obszarze szkolnictwa wyższego to: wspieranie mobilności studentów i kadry naukowej; promowanie wzajemnego uznawania dyplomów i okresów studiów; promowanie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz rozwój kształcenia (uniwersyteckiego) na odległość. Mam nadzieje że pomogłam i liczę na naj:)

Dodaj swoją odpowiedź