Matematyka
an122
2017-12-29 08:15:49
wlacz czynnik pod pierwiastek a 3 pierwiastek 5 b 5 pierwiastek 2 c7 pierwiastek 5
Odpowiedź
HTHNY
2017-12-29 13:50:26

a) [latex]3sqrt{5} = sqrt{3^2cdot 5} = sqrt{9cdot5} = sqrt{45}[/latex] b) [latex]5sqrt{2} = sqrt{25cdot 2} = sqrt{50}[/latex] c) [latex]7sqrt{5} = sqrt{49cdot5} = sqrt{245}[/latex]

szypaw96
2017-12-29 13:51:41

a 3 pierwiastek 5 [latex]3 sqrt5= sqrt9 * sqrt5 = sqrt{9*5} = sqrt{45}[/latex] b 5 pierwiastek 2  [latex]5 sqrt2= sqrt{25} * sqrt2 = sqrt{25*2} = sqrt{50}[/latex] c7 pierwiastek 5 [latex]7 sqrt5 = sqrt{49} * sqrt5 = sqrt{49*5} = sqrt{245}[/latex] liczę na naj M

Dodaj swoją odpowiedź