Fizyka
gonziarz
2017-12-29 09:17:19
Co ma większą energię samochód o masie 1t poruszający się z szybkością 10m/s czy element o masie 2 t podniesiony na wysokość 10m? prosze o obliczenia
Odpowiedź
Eliza1222
2017-12-29 13:07:20

samochód posiada energię kinetyczną, którą możemy obliczyć korzystając z wzoru: Ek = m·v²/2 m = 1 t = 1000 kg v = 10 m/s Ek = 1000 kg·(10 m/s)²/2 Ek = 1000·100/2 J Ek = 50000 J Element posiada energię potencjalną, obliczamy ją z wzoru: Ep = m·g·h m = 2 t = 2000 kg g = 10 m/s² h = 10 m Ep = 2000 kg·10 m/s²·10 m Ep = 200000 J Samochód posiada energię 50000 J, natomiast element  energię 200000 J czyli energia elementu jest większa

Dodaj swoją odpowiedź