Chemia
bobi04051997
2017-12-29 14:11:09
Zapisz brakujące wzory i uzgodnij równania chemiczne oraz napisz nazwy reagenów. .. HCLO3 +..LiOH->....+.... ..... ..... ->siarczan (VI)cynku ...
Odpowiedź
natalkagryn
2017-12-29 20:53:45

HClO₃ + LiOH ----> LiClO₃ + H₂O kwas chlorowy (V) + wodorotlenek litu ----> chloran (V) litu + woda   ---------------------------------------------------------------------------------------------- tutaj może być kilka możliwości ZnO + SO₃ ----> ZnSO₄ tlenek cynku + tlenek siarki (VI) -----> siarczan (VI) cynku lub np. Zn + H₂SO₄ ----> ZnSO₄ + H₂ cynk + kwas siarkowy (VI) ----> siarczan (VI) cynku + wodór 

Dodaj swoją odpowiedź