Matematyka
daro1025
2017-12-29 14:58:59
obwód prostokąta jest równy 56cm. gdyby zwiększyć długość jednego jego boku o 2cm a drugiego o 6cm to proporcja między długościami tych boków wynosilaby 1:3. oblicz długość boków wyjściowego prostokąta(rozpatrz dwa przypadki) (jest to układ równań- zadania tekstowe)
Odpowiedź
Kuba11xD
2017-12-29 16:01:59

Obwód prostokąta: 2a + 2b = 56, gdzie: a,b - boki prostokąta a + b = 28 [latex] frac{a+2}{b+6} = frac{1}{3} [/latex] [latex]3a+6 = b+6[/latex] [latex] left { {{3a=b} atop {a+b=28}} ight. [/latex] 4a=28 a=7 3a = b b=21

Dodaj swoją odpowiedź