Chemia
Paulus33
2017-12-29 15:05:49
zapis 2Al³ oznacza a) 2 atomy glinu b)2 aniony glinu c)2 cząsteczki glinu d) 2 kationy glinu
Odpowiedź
madzia0236
2017-12-29 18:47:22

Zapis 2Al³ oznacza a) 2 atomy glinu b)2 aniony glinu c)2 cząsteczki glinu d) 2 kationy glinu ---- poprawna odp

Dodaj swoją odpowiedź