Geografia
Kolorowa10
2017-12-29 16:41:29
Wyjaśnij, czym jest hydrosfera. Podaj trzy przykłady jej oddziaływania na życie i działalności człowieka. Hydrosfera to.................................................................................................................................... Przykłady: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... z góry dzięki :)
Odpowiedź
daga1907
2017-12-29 17:44:53

Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi, w której skład wchodzą wody atmosferyczne, powierzchowne i podziemne.  Przykłady:  • czynniki miastotwórcze - od wieków największa ilość ludności skupia się przy obszarach wodnych (rzekach, jeziorach), które gwarantowały przeżycie - woda pitna, kanalizacja, nawadnianie upraw;  • czynniki klimatotwórcze - występowanie większych zbiorników wodnych wpływa na klimat kuli ziemskiej, np. klimat morski i śródziemnomorski, który cechuje wilgotność powietrza bądź ciepłe i zimne prądy morskie, które ogrzewają/ochładzają powierzchnie lądu warunkują rozwój gospodarki i turystyki;  • elektrownie wodne - dzięki bogatej działalności hydrosfery możliwe jest pozyskiwanie energii z wód, które wpływają na światowy rynek energetyczny i niwelują koszty oraz szkody wyrządzone spalaniem węgla; 

Dodaj swoją odpowiedź