Matematyka
aneta86455
2017-12-29 18:17:09
Zadanie z prawdopodieństwa
Odpowiedź
sinnful
2017-12-29 20:30:53

Ω = 15 Liczby pierwsze to takie, które dzielą się tylko przez 1 i samą siebie, czyli: A = 3, 5, 7, 11, 13 = 5 P(A) = [latex] frac{5}{15} [/latex] P(A) = [latex] frac{1}{3} [/latex] UWAGA! 1 nie jest liczbą pierwszą.

Dodaj swoją odpowiedź