Matematyka
marcin790
2017-12-29 19:45:59
Twierdzenie Pitagorasa 30pkt
Odpowiedź
dusia7454
2017-12-29 21:28:19

c²=a²+b² b²=c² -a² a=9m c=15m b²=15²- 9²=225-49=176 b=√176cm

Dodaj swoją odpowiedź