Język angielski
mastaw
2017-12-29 20:06:29
Podajcie kilka przykładów stopniowania po angielsku. Bardzo szybko...
Odpowiedź
poranadobranoc
2017-12-30 02:29:07

Big- Bigger- The Biggest Good - Better - The Best fast - faster - the fastest

kubulek9
2017-12-30 02:30:22

beautiful - more beautiful - the most beautiful good - better - the best bad - wors - the worst expensive - more expensive - the most expensive clean - cleaner - the cleanest pretty - prettier - the priettiest small - smaller - the smallest old - older - the oldest hot - hotter - the hottest long - longer - the longest strong - stronger - the strongest funny - funnier - the funniest easy - easier - the easiest

Dodaj swoją odpowiedź