Matematyka
natalia9028
2017-12-30 00:05:39
odpowiedź Tak lub Nie i oblicz jak to zrobić. Błagam o pomoc mam to na jutro dam dużo naj
Odpowiedź
djsawier
2017-12-30 05:32:03

to wynika z nierówności trójkąta. Aby dało się zbudować trójkąt długość najdłuższego boku musi być mniejsza od sumy długości pozostałych boków. a) 1km < 1km+1cm - da się zbudować trójkąt. b) 1km ≮ 1cm+1cm - nie da się zbudować trójkąta.

Dodaj swoją odpowiedź