Religia
siwygup
2017-12-30 03:30:39
Zilustruj świadectwo Boga Ojca o Jezusie - Mesjaszu: Co mam narysować? POMOOCYYY!!! Daje naj!!!
Odpowiedź
mierzu
2017-12-30 04:32:05

Narysuj chrzest Jezusa, Ducha Świętego i Boga mówiącego,,To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie"

Dodaj swoją odpowiedź