Historia
WesolyJasio
2017-12-30 04:59:29
Skąd pochodzą Etruskowie? ( To ma być krótka notatka, ale bez przesady krótka :) )
Odpowiedź
zxpatrykxz
2017-12-30 07:29:27

Etruskowie (etr. Rasenna lub Rasna, gr. Τυρρηνοί Tyrrhenoi, łac. Etrusci lub Tusci) – współczesna nazwa ludu, który zamieszkiwał w starożytności północną Italię (Etrurię), pomiędzy rzekami Arno i Tyber, co najmniej od VII w. p.n.e. aż do I w. n.e. Następnie zostali podporządkowani i wchłonięci przez rozwijającą się kulturę łacińską, z którą graniczyli od południa. Pochodzi od nich nazwa Morze Tyrreńskie. Stanowili ważny łącznik pomiędzy kulturą Grecji a ludami Półwyspu Apenińskiego, które za ich pośrednictwem przyswoiły pismo i system wierzeń. Nie istniało państwo etruskie, każde miasto zachowywało autonomię. proszęę

StephenHawking
2017-12-30 07:30:42

Etruskowie pojawili się w ltali w 1 tysiącleciu p.n.e nie tworzyli państwa lecz mieszkali w miastach państwach podobnie jak Grecy to ich osłabiło i Rzymianie ich podbili Etruskowie słynęli z wielu umiejętności na przykład melioracji to znaczy osuszanie terenu produkcja naczyń i broni z brązu rozpowszechnianie również wróżbiarstwo mam nadzieję że pomoże

Dodaj swoją odpowiedź