Biologia
Wilkumistrz1
2017-06-23 00:17:59
[SIÓDMA KLASA] Spośród podanych odpowiedzi wybierz właściwe i uzupełnij zdania. 1. Wszystkie organizmy są zbudowane z A/B. 2. Proces uwalniania energii z pokarmu nazywamy C/D. 3. Rozmnażanie polega na E/F. A. komórek B. tkanek C. odżywianiem D. oddychaniem E. zmianie wielkości organizmów F. zwiększaniu liczby organizmów
Odpowiedź
dgdfhgh
2017-06-23 04:59:50

1. Wszystkie organizmy są zbudowane z A. komórek. 2. Proces uwalniania energii z pokarmu nazywamy D. oddychaniem. 3. Rozmnażanie polega na F. zwiększaniu liczby organizmów.

Dodaj swoją odpowiedź