Historia
aquilae4
2017-12-30 07:02:29
Jakie wydarzenia i kiedy zapoczątkowało drugą wojnę światową ? Jak długo ona trwała ? DAJE NAJ
Odpowiedź
valdie
2017-12-30 11:58:16

Za pierwsze wydarzenie które zapoczątkowało II wojnę światową jest ostrzał Westerplatte, które miało miejsce 1 września 1939r. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939r a zakończyła 2 września 1945r.

Aliston
2017-12-30 11:59:31

Wojna trwała 6 lat. Powodem zapoczątkowania wojny przez Hitlera było odmówienie żądań przez Polskę. Hitler bowiem zażądał od Polski zgody na wcielenie Wolnego Miasta Gdańska (W.M.G) do III Rzeszy i przeprowadzenie autostrady z Niemiec przez Pomorze do Prus, które były niemieckie.

Dodaj swoją odpowiedź