Przyroda
Jusia14
2017-12-30 07:50:19
Na podstawie informacji podanych w podręczniku na stronach 143-145 uporządkuj najważniejsze wydarzenia z historii krakowa. Uszereguj informacje od najstarszej (1) do najnowszej (8), wpisując odpowiednie cyfry przy każdej z nich. ....... wybudowanie potężnego zamku na wzgórzu Wawelskim przez króla Kazimierza Wielkiego. ........ założenie akademii krakowskiej, czyli najstarszego polskiego uniwersytetu, obecnie nazywanego uniwersytetem jagiellońskim. ...... wybudowanie warownego grodu na wysokim nadwiślańskim wzgórzu. ......... przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa... ........ spalenie Krakowa przez Tatarów ........wybudowanie sukiennic.... ........ rozebranie murów obronnych Krakowa... ........ przebudowa potężnego zamku na wzgórzu w wielki pałac królewski z przepięknymi krużgankami
Odpowiedź
daria22l
2017-12-30 14:33:28

1-Przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa 2- Wybudowanie warownego grodu na wysokim nadwiślańskim wzgórzu. 3-Spalenie Krakowa przez Tatarów 4-Wybudowanie potężnego zamku na wzgórzu wawelskim przez króla Kazimierza Wielkiego. 5-Wybudowanie sukiennic.... 6-Założenie Akademii Krakowskiej, czyli najstarszego polskiego uniwersytetu, obecnie nazywanego Uniwersytetem Jagielońskim 7. Przebudowa potężnego zamku na wzgórzu w wielki pałac królewski z przepięknymi krużgankami 8-Rozebranie murów obronnych Krakowa...

AQQ101
2017-12-30 14:34:43

4. wybudowanie potężnego zamku na Wzgórzu Wawelskim przez króla Kazimierza Wielkiego. 6. założenie Akademii Krakowskiej, czyli najstarszego polskiego uniwersytetu, obecnie nazywanego Uniwersytetem Jagiellońskim. 2. wybudowanie warownego grodu na wysokim nadwiślańskim wzgórzu. 1 przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa... 3. spalenie Krakowa przez Tatarów  5. wybudowanie Sukiennic.... 8. rozebranie murów obronnych Krakowa.. 7. przebudowa potężnego zamku na wzgórzu w wielki pałac królewski z przepięknymi krużgankami

Dodaj swoją odpowiedź