Historia
oktavka
2017-12-30 07:57:09
1.Co łączy społeczeństwo 2.wyjaśnij co oznacza pojęcie struktura społeczna 3.objaśnij pojęcie konfliktu społecznego 4.wymień rodzaje konfliktów społecznych 5.przedstaw sposoby rozwiązywania konfliktów 6.wymień mniejszości narodowe występujące w Polsce
Odpowiedź
limarbo
2017-12-30 12:38:40

1. Religia, historia, tradycja, kultura, obyczaje. 2. To pewnego rodzaju sieć składająca sie z ludzi, która obejmuje zarówno tych na dole np; pracownikow fizycznych, rolników itd, a tych lepiej wykształconych; no. lekarzy, prawników. Pomimo tego, że prawnik jest lepiej wykształcony i ma dużo pieniędzy nie upiecze sobie chleba, nie zasieje zboża na polu. 3. To konflikt pomiędzy dwoma ugrupowaniami cywilnymi, które maja inne poglądy i spojrzenie na świat. Np ludzi innych orientacji i kościół. 4. Ludzi innych orientacji - kościół. Lewicowcy - kocioł 5. Pokojowe, siłowe, droga ustępstwa. 6. Romowie, Tatarzy, Białorusini, Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie, Litwini, Żydzi.

Dodaj swoją odpowiedź