Polski
lownops
2017-12-30 11:15:19
Proszę na jutro!!!!!!!
Odpowiedź
Grzybol
2017-12-30 15:21:59

Ćwiczenie 5 Jacek niedrogo kupił książkę. - Książka Jacka jest niedroga. Film o piratach trwał niedługo. - Film o piratach jest niedługi. Ćwiczenie 6 1. Nieciekawy (przymiotnik), nieciekawie (przysłówek) 2. Niewątpliwy (przymiotnik), niewątpliwie (przysłówek) 3. Niedługo (przysłówek), niedługi (przymiotnik) 4. Nieczęsto (przysłówek), nieczęsty (przymiotnik) 5. Nie zawsze (przysłówek)

Dodaj swoją odpowiedź