Matematyka
kasia1205
2017-12-30 12:50:59
Rozwiąż równanie [latex] x^{3} - 3 x^{2} - 4x = 0
Odpowiedź
kamisia
2017-12-30 14:10:39

[latex]x^{3}-3x^{2}-4x=0\ \ x(x^{2}-3x-4)=0\ \ x(x^{2}-4x+x-4)=0\ \ x[x(x-4)+(x-4)]=0\ \ x(x+1)(x-4)=0\ \ x=0 vee x=-1 vee x=4[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź