Matematyka
szczuro
2017-12-30 14:06:09
Proszę o pomoc!! Pilne!! Zbadaj jakie największe pole może mieć romb, którego suma przekątnych wynosi 24 cm.Spróbuj uzasadnić wnioski.
Odpowiedź
olek1
2017-12-30 19:17:21

P=1/2*e*f e= x f=24-x P(x)=1/2*x(24-x)  , x∈(0; 24) P(x)=12x - 1/2x² p=-b/2a p=-12/(-1)=12 max=P(12)=1/2*12²=72 cm². Odp. Maksymalne pole rombu 72 cm². Dany romb jest kwradratem o przekatnych po 12 cm.

Dodaj swoją odpowiedź