Fizyka
paleta16
2017-12-30 15:14:29
Bardzo proszę o pomoc. Do przesunięcia skrzyni o masie 90 kg użyto siły 400N. Oblicz współczynnik tarcia jeżeli kierunek działania siły tworzy z poziomem kąt 30 stopni. Pkt Pkt Pkt!
Odpowiedź
m0nia3
2017-12-30 17:13:32

m=90kg F=400N a=30* Siła jaką trzeba zadziałać na skrzynie aby ją przesunąć jest równa sile tarcia T=(mg + Fsina)f      (Fsina to dodatkowa siła dociskająca skrzynię, pochodzi ona od siły 400N) Sile tarcia przeciwdziała siła pozioma Fcosa,  Skrzynię ruszymy gdy  Fcosa=f(mg+ Fsina) , skąd łatwo wyliczyć f. f=Fcosa / (mg+ Fsina) Pozdrawiam

Dodaj swoją odpowiedź