Język angielski
qwerty405
2017-12-30 15:55:29
In your notebook, write senteces with the superlative Dam naj I prosze pośpieszcie sie bo to jest na jutro
Odpowiedź
Bordżi
2017-12-30 21:18:00

W poleceniu nie precyzujesz ile zdań i z jakimi przymiotnikami należy ułożyć, więc podaję Ci 5 przykładów: 1 Cheetahs are the fastest land animals. 2 Blue whales are the biggest sea animals. 3 The Burj Khalifa is the tallest building in Dubai. 4 I am the best student in our class. 5 The richest man on the planet is Bill Gates.

Dodaj swoją odpowiedź