Informatyka
tocik292
2017-12-30 17:24:19
Witam, mam do zrobienia 2 zadania z programowania w C++. Prosiłbym o napisanie programów z użyciem pętli. Oto zadania: 1.Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę n, następnie użytkownik podaje n liczb większych od zera. Podawane liczby to wiek n osób. Jeżeli: wiek<18 to osoba jest nieletnia, wiek >=18 i <=60 osoba jest dorosła, wiek >60 osoba jest emerytem. Policz ile jest osób dorosłych, oraz średni wiek emeryta. 2.Napisz program, który pobiera od użytkownika dwie liczby całkowite a i b oraz liczy średnią arytmetyczną wszystkich liczb podzielnych przez 3 z przedziału oraz sumę liczb parzystych z przedziału .
Odpowiedź
SNIEKRS
2017-12-31 00:11:06

Dodane w załącznikach. Starałem się, by kod był jak najbardziej czytelny, pomijając miejscami optymalność.

Dodaj swoją odpowiedź