Matematyka
szym120
2017-12-30 18:18:59
y= 3x-2 a) Sprawdź, czy punkt: B= (1, -2) należy do wykresu funkcji b) Wykonaj wykres funkci c) Oblicz miejsce zerowe funkcji d) Oblicz wartość funkcji dla argumentu - 1/5 e) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne
Odpowiedź
Qbass
2017-12-30 23:48:43

a) y=3x-2 -2=3*1-2 -2=3-2 -2=1 nie należy c) 0=3x-2 3x=2 x=2/3 d) x=-1/5 y=3*-1/5-2 y=-3/5-2 y=-2,6 e) funkcja przyjmuje wartosci ujemne dla x<2/3

Dodaj swoją odpowiedź