Matematyka
NikoLa68
2017-12-30 19:47:49
Zapisz wyrażenie nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne a. (5a2+2a-3b) + ( 3a2 +7a+6b) = b. ( 2pq - 5p +3q) + ( 6pq - 2q) = c. ( - x2 +3y) + ( 3y+3x2 - 2xy) = d. ( - 3b2-2ab -4a) + ( a-3b2+2ab +2b)= proszę o pomoc w rozwiązaniu jest to zadanie na jutro bez linków że to mam w zeszycie
Odpowiedź
benola
2017-12-31 02:06:36

a. (5a²+2a-3b) + ( 3a² +7a+6b) = 5a²+2a-3b+ 3a² +7a+6b= 8a²+9a+3b b. ( 2pq - 5p +3q) + ( 6pq - 2q) = 2pq - 5p +3q+ 6pq - 2q= 8pq-7p+q c. ( - x² +3y) + ( 3y+3x² - 2xy) = - x² +3y+ 3y+3x² - 2xy= 2x²+6y-2xy d. ( - 3b²-2ab -4a) + ( a-3b²+2ab +2b)= - 3b²-2ab -4a+ a-3b²+2ab +2b= -3a+2b-6b²

ROXY5
2017-12-31 02:07:51

Pisz, gdyby coś było niezrozumiałe. :)

Dodaj swoją odpowiedź